Talent

Rekrytering - Utveckling

Organisations utveckling

Inom talent erbjuder vi konsultstöd inom personal- och organisationsutveckling, inkl processtöd vid bl a EU-projekt.

Utbildning

Vi erbjuder utbildningar/seminarium inom personal- och ledarskapsområdet Kontakta Anne Wolf Winberg, +46 70 639 6099 så får du veta mer.