Talent

Rekrytering - Utveckling

Rekrytering

Vi erbjuder oss ta hand om hela eller delar av rekryteringsprocessen, som kan bestå av.

  • framtagande av sök/ kravprofil,
  • research,
  • annonsering,
  • urval, intervjuer,
  • personanalys,
  • referenstagning och presentation av utvalda kandidater