Talent

Rekrytering - Utveckling

Uppdragsgaranti

Vår uppdragsgaranti innebär att vi under anställningens sex första månader gör ett par uppföljningar både med uppdragsgivaren och kandidaten, för att förvissa oss om att alla är nöjda. Slutar den rekryterade personen inom 4 månader åtar vi oss att presentera en ny kandidat utan kostnad.